Privacyverklaring

In kader van de nieuwe Europese verordening rond de bescherming van persoonsgegevens die ingaat vanaf 25 mei 2018, wensen we alle leden volgende privacyverklaring voor te leggen.

 

Privacyverklaring ledengegevens.
“Kwb Westmalle bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam, adres, geboortedatum en contactgegevens als je deze doorgaf). Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van kwb vzw, U. Britsierslaan 5 te 1030 Schaarbeek. De gegevens worden tot maximum 2 jaar na het stoppen van het lidmaatschap bewaard.
De gegevens worden gebruikt voor:

  • De ledenadministratie (gebeurt door kwb vzw)
  • Het bezorgen van het ledenblad Raak, de uitnodigingen voor de activiteiten en de nieuwsbrief van onze afdeling.
  • De kwb-ledenverzekering (gebeurt door kwb vzw)

Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan je dit steeds aanvragen via Luc Stoffelen tel. 03/311 59 85 of via mail aan luc. stoffelen@kwbwestmalle.be
Kwb Westmalle verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.”